Redukcja kosztów

Wszystkie produkty, nawet te najbardziej udane, w pewnym momencie swojego cyklu życia osiągną punkt, w którym potrzebna będzie redukcja kosztów z nimi związanych.

Zespół KaTech doskonale rozumie jaki wpływ na Państwa działalność wywierać może konieczność uczestniczenia w przetargach, silna presja cenowa, czy bardzo zmienne ceny niektórych surowców.

W wymienionych sytuacjach, firma ma z reguły bardzo mało czasu na reakcję i musi podjąć szybkie działania w celu ochrony przed zagrożeniami, czy też dla zachowania konkurencyjnej marży. KaTech oferuje szybkie i solidne wsparcie, które ma na celu zminimalizowanie tych zagrożeń oraz przedstawienie Państwu możliwych scenariuszy dalszego działania. Nasi specjaliści zaoferują produkt końcowy w tej samej lub porównywalnej jakości przy użyciu tych samych lub podobnych surowców przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Jest to kluczowa umiejętność, którą nabyliśmy dzięki wieloletniej pracy w branży.

Prosimy o kontakt z nami, gdy jeden z Państwa produktów znalazł się pod presją konkurencji, gdy pragniecie poprawić rentowność danego produktu lub gdy chcielibyście pozbyć się problematycznych surowców z Waszych receptur. Nasz zespół chętnie omówi z Państwem wszystkie możliwe rozwiązania.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.