Yogurt Mousse Set Yogurt Greek Style Yogurt Drinking Yogurt Natural Stirred Yogurt

Mus jogurtowy

Systemy stabilizujce do musu jogurtowego

Jogurt termostatowy

Systemy stabilizujce do jogurtu termostatowego

Jogurt typu greckiego

Systemy stabilizujce do jogurtu typu greckiego

Jogurt pitny

Systemy stabilizujce do jogurtu pitnego

Jogurt zbiornikowy

Systemy stabilizujce do jogurtu zbiornikowego

Jogurty

Jogurty są znane od wieków. Egipcjanie pili je już 4 tysiące lat temu. Ich walory zdrowotne i smakowe zostały także szybko docenione przez mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i Bałkanów. Nazwa jogurtu pochodzi od tureckiego słowa ja-urt, które oznacza „kwaśne mleko”. W Bułgarii natomiast na jogurt mówi się „jugurt” i „kiseło mlako”. Już setki lat temu jogurty wytwarzane były przez ludność wiejską z mleka bawolego, które zagęszczano przez długotrwałe gotowanie a następnie poddawano fermentacji mlekowej. Z biegiem czasu do ich wytwarzania zaczęto używać również mleka koziego i krowiego. Z uwagi na bardzo kwaśny smak, przed spożyciem nierzadko rozcieńczano je wodą. Swoją największą popularność jogurty zawdzięczają jednak Szwajcarom, którzy dodali do nich owoce. Szacuje się, że obecnie ponad 30% ludności na całym świecie spożywa jogurty.

Przy produkcji jogurtów pasteryzowane mleko zaszczepia się bakteriami, które przekształcają część laktozy w kwas mlekowy ścinający mleko. Jogurty zawdzięczają swój charakterystyczny smaki aromat powstałemu w tym procesie kwasowi mlekowemu, który ma również działanie konserwujące.

Możliwość komentowania jest wyłączona.