Certyfikaty i polityka jakości

Od chwili założenia firmy KaTech udziałowcom oraz zarządowi zależało na tym, by jej model biznesowy oparty był na etycznym sposobie działania i by cechowała go dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług oraz produktów.

Żywność jest podstawowym elementem życia człowieka i to wokół niej koncentrują się wszystkie działania oraz cele naszej firmy. Pragniemy działać w sposób profesjonalny i zawsze gdy to możliwe oferować klientom zrównoważone produkty. Zgodność z prawem wspólnotowym, przepisami lokalnymi, czy innego typu regulacjami i wytycznymi jest bardzo ważna dla naszej działalności. Ponadto, szczególny nacisk kładziemy na najwyższą jakość, zrównoważony rozwój oraz postępowanie z kontrahentami w sposób etyczny.

Zaufanie konsumentów do produktów w branży spożywczej jest sprawą kluczową. Dla naszej firmy najważniejsze jest zaufanie, którym klienci darzą nasze rozwiązania. Dlatego też jakość, bezpieczeństwo i spełnianie indywidualnych wymagań klientów są i będą dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

Powyższa zasada odnosi się do naszych produktów, usług, udzielanego wsparcia, relacji z kontrahentami i pracowników. W sprawach jakości i bezpieczeństwa nie uznajemy żadnych kompromisów – to czyni z nas rzetelnego i wiarygodnego partnera dla firm z branży spożywczej.

Wiele wysiłku wkładamy w to, by spełniać wyżej wymienione cele, które przed sobą postawiliśmy. Regularne kontrole i audyty przeprowadzane przez niezależne jednostki są gwarancją ciągłego podnoszenia jakości naszych usług i produktów. Nasza dbałość o jakość i bezpieczeństwo znajduje także odzwierciedlenie w certyfikatach, które otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy.

By ściągnąć plik PDF z wybranym aktualnym certyfikatem, proszę wybrać właściwe logo po przeciwnej stronie.

Klikając odpowiedni link po przeciwnej stronie uzyskacie także Państwo więcej informacji na temat polityki środowiskowej naszej firmy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.