Certyfikaty i polityka jakości

Od chwili założenia firmy KaTech udziałowcom oraz zarządowi zależało na tym, by jej model biznesowy oparty był na etycznym sposobie działania i by cechowała go dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług oraz produktów.

Żywność jest podstawowym elementem życia człowieka i to wokół niej koncentrują się wszystkie działania oraz cele naszej firmy. Pragniemy działać w sposób profesjonalny i zawsze gdy to możliwe oferować klientom zrównoważone produkty. Zgodność z prawem wspólnotowym, przepisami lokalnymi, czy innego typu regulacjami i wytycznymi jest bardzo ważna dla naszej działalności. Ponadto, szczególny nacisk kładziemy na najwyższą jakość, zrównoważony rozwój oraz postępowanie z kontrahentami w sposób etyczny.

Zaufanie konsumentów do produktów w branży spożywczej jest sprawą kluczową. Dla naszej firmy najważniejsze jest zaufanie, którym klienci darzą nasze rozwiązania. Dlatego też jakość, bezpieczeństwo i spełnianie indywidualnych wymagań klientów są i będą dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

Powyższa zasada odnosi się do naszych produktów, usług, udzielanego wsparcia, relacji z kontrahentami i pracowników. W sprawach jakości i bezpieczeństwa nie uznajemy żadnych kompromisów – to czyni z nas rzetelnego i wiarygodnego partnera dla firm z branży spożywczej.

Wiele wysiłku wkładamy w to, by spełniać wyżej wymienione cele, które przed sobą postawiliśmy. Regularne kontrole i audyty przeprowadzane przez niezależne jednostki są gwarancją ciągłego podnoszenia jakości naszych usług i produktów. Nasza dbałość o jakość i bezpieczeństwo znajduje także odzwierciedlenie w certyfikatach, które otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy.

By ściągnąć plik PDF z wybranym aktualnym certyfikatem, proszę wybrać właściwe logo po przeciwnej stronie.

Klikając odpowiedni link po przeciwnej stronie uzyskacie także Państwo więcej informacji na temat polityki środowiskowej naszej firmy.

 

If you suspect a possible violation of ethical behavior, we encourage you to speak up and report it on the Ingredion Business Ethics line. More information here: Business Integrity Ethics Compliance

Możliwość komentowania jest wyłączona.