Informacje prawne

KaTech Ingredient Solutions Sp. z o.o,
Sady, ul. Rolna 7
62-080 Tarnowo Podgórne

spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000454401, NIP 7811884019, Regon 302378093, kapitał zakładowy 250 000 PLN

jest spółką zależną niemieckiej spółki:

KaTech Ingredient Solutions GmbH
Aegidienstraße 22,
23552 Lübeck
Tel. 0451 40702-0
Fax: 0451 4070 2-377
e-mail: hello@katech-solutions.com

Dyrektor zarządzający z wyłącznym prawem do reprezentowania spółki:
Cyril Carrat, Michael O’Riordan, Marcel Hergett, Rudi Yahya

Niemiecki rejest gospodarczy:
Amtsgericht Lübeck, HRB 12373 HL

Numer identyfikacyjny VAT:
DE 274 985 947

Tel. 0451 407020
Fax: 0451 4070 2-377
e-mail: hello@khpartner.com

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość strony

Zawartość tej strony stworzona została z największą starannością. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność podanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności związanej z korzystaniem z tej strony internetowej są z zasady wykluczone, chyba że byłyby one następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony. Jakiekolwiek oferty przedstawione za pośrednictwem tej strony są niewiążące i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań.

Linki

Zwracamy Państwa uwagę, że nie mamy żadnego wpływu na zawartość witryn internetowych stron trzecich, a zatem nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści w nich zawarte. Podczas tworzenia linków do innych stron nie wykryliśmy żadnych nielegalnych treści. Nie możemy jednak w sposób ciągły badać zawartości powiązanych stron, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które zostały zmienione po utworzeniu linków.

Prawa autorskie

Udostępnione treści podlegają prawom autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie treści bez naszej wyraźnej zgody jest zabronione. Kopie lub pliki do pobrania z tej strony nie są przeznaczone do użytku komercyjnego.

Główne założenia polityki prywatności

Ochrona i bezpieczeństwo danych są dla nas bardzo ważne i stanowią część naszej polityki korporacyjnej. Ochrona danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich innych przetwarzanych danych zostały uwzględnione w działalności prowadzonej przez naszą firmę. Niniejszy dokument wyjaśnia, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane przez firmę KaTech Katharina Hahn + Partner GmbH (w skrócie KaTech).

Gromadzenie i przetwarzanie danych nie-osobowych

Podczas użytkowania strony internetowej www.khparter.com zbierane są następujące dane nie-osobowe udostępnianie przez przeglądarkę:

  • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
  • ustawienia języka
  • strona odsyłająca
  • data i godzina wysłania żądania do serwera
  • adres IP z którego zostało wysłane żądanie

Inne dane (w tym dane osobowe) będą gromadzone tylko i wyłącznie wtedy, gdy prześlą je Państwo do nas dobrowolnie.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Zebrane dane (w tym dane osobowe) wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z administracją strony internetowej oraz zarządzaniem bazą danych klientów firmy KaTech. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane stronom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych do tego organów, które mogą zażądać ich udostępnienia.

Pliki Cookies

Strona internetowa www.khpartner.com używa plików cookies, tzw. ciasteczek – są to małe pliki tekstowe używane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Użytkownika. Nie są one niebezpieczne dla Użytkownika ani jego komputera, ani nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe. Ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których potem strona może się odnieść. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzającej stronę, i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika strony jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępniać plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi stronę www.khpartner.com.. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować jednak znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z strony. W związku z tym zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.

Statystyki strony

Nasza strona korzysta z usług Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystki serwerów, należącego do Google Inc. Google Analytics prowadzi własną politykę cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Dane zawarte w pliku cookies są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Dzięki aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP jest skrócony w obrębie państw Unii Europejskiej, zrzeszonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państw partnerskich. Pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA w wyjątkowych przypadkach i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony Google korzysta z informacji w celu analizowania treści, zestawienia raportów, dotyczących zawartości strony, aktywności użytkowników i świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z tej strony, dla jej właściciela. Adres IP, pochodzący z używanej przez Państwa wyszukiwarki i przekazany w ramach działalności Google Analytics, nie będzie łączony z innymi danymi, używanymi przez Google. Mogą Państwo zmienić ustawienia zapisu pliku cookies w używanej wyszukiwarce. W tym przypadku oznaczać to może niedostępność niektórych funkcji podczas korzystania z naszej strony internetowej. Mogą Państwo zapobiec transferowi danych zebranych w tym celu przez cookies (łącznie z adresem IP) oraz zbieraniu danych przez Google Analytics, otwierając ten link i instalując odpowiednią wtyczkę do używanej wyszukiwarki. W ten sposób włączony zostanie specjalny plik opt-out-Cookie, który uniemożliwi w przyszłości zebranie danych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej.

Plik opt-out-cookies działa tylko w przypadku aktualnie używanej wyszukiwarki i tylko dla tej domeny internetowej. Jeśli usuną Państwo cookies z wyszukiwarki, trzeba ponownie otworzyć podany link.

Więcej informacji: tools.google.com/dlpage/gaoptout lub https://www.google.pl/intl/pl/policies/ (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych osobowych).

Więcej informacji także na stronie: www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

Informacje na temat przechowywanych danych

Na pisemny wniosek w dowolnym momencie właściciel strony internetowej bezpłatne udostępni informacje na temat tego, czy i jakie dane osobowe są przechowywane i w jakim celu służy ich przechowywanie.